Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (definitief vastgesteld) Dataset

Alternatieve titel: gewestelijke RUP, definitief

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 25/04/2018

Samenvatting:

Deze dataset bevat de definitief goedgekeurde verordenende gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. !Opgelet: Nog niet alle Arresten Raad van State en Intrekkingen Vlaamse Regering werden in deze dataset verwerkt.

geografie, ruimtelijke ordening, bestemming, bestemmingsplan, gewestelijke planning, RUIMTELIJKE PLANNING, RUP, RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN, GEWRUP, Lijst M&R INSPIRE, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: Zip, Shapefile
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 24-01-2003