Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (definitief vastgesteld) Dataset

Alternatieve titel: gewestelijke RUP, definitief

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 15/08/2019

Samenvatting:

Deze dataset bevat de definitief goedgekeurde verordenende gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. !Opgelet: Nog niet alle Arresten Raad van State en Intrekkingen Vlaamse Regering werden in deze dataset verwerkt.

Landgebruik, geografie, ruimtelijke ordening, bestemming, bestemmingsplan, gewestelijke planning, RUIMTELIJKE PLANNING, RUP, RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN, GEWRUP, Lijst M&R INSPIRE, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: Zip, Shapefile
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 24-01-2003