Digitale kadastrale percelenplannen (AAPD) - AGIV, toestand 01/01/2016 - correctie Dataset

Alternatieve titel: CADMAP (AIV)

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Kadastrale toestand 2016 - correctie

Samenvatting:

CADMAP behelst de digitale kadastrale perceelsplannen van België, beheerd door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD), die jaarlijks worden bijgewerkt tot een bepaalde kadastrale toestand (1 januari van het jaar).AGIV heeft de rechten verworven om CADMAP van Vlaanderen te distribueren naar deelnemers aan GDI-Vlaanderen en aan netbeheerders van fysieke leidingnetten zoals bedoeld in het het GRB-decreet.

Behoort tot serie: Digitale kadastrale percelenplannen (AAPD) - AGIV Datasetserie

Regionaal, Kadastrale percelen, geografie, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, wegen, gebouwen, spoorwegen, gebouw, grenspaal, waterloop, tunnel, paal, bruggen, vijvers, bijgebouwen, KADSCAN, perceelsidentificatie, kadaster, perceelsplan, grondnummer, straat, percelenbestand, legger, erfdienstbaarheid, RVV, kadastrale percelen, gevels, waterpartij, probleemzone, KADVEC, AAPD, percelenplan, patrimoniumdocumentatie, probleemlijn, probleempunt, rijkgrens, plaatsnaamgrens, plaatsnamen, bovenbouw, hoofdpaal, gemeentegrenspaal, eigendomspaal, voetweg, servitude, planbladnummer, CADMAP

  • INSPIRE-thema: Kadastrale percelen
  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2016
  • Einddatum: 31-12-2016