Km en hm referentiepunten Dataset

Alternatieve titel: tn_refpt_awv

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Posities van de km en hm referentiepunten langs de Vlaamse autosnelwegen en gewestwegen met de bijbehorende kilometer-/ hectometeraanduidingen.

Vervoersnetwerken, verkeersinfrastructuur, verkeer, wegennet, weginrichting, WEG, SKELETBESTAND, TRANSPORTNETWERK, WEGENNETWERK, WEGAANHORIGHEDEN, Metadata GDI-Vl-conform, Kosteloos, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform

  • ISO-categorie: Transport

  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2010