WFS Overstromingsgebieden en oeverzones Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de Overstromingsgebieden en oeverzones

infoFeatureAccessService, decreet integraal waterbeleid, gebied met recht van voorkoop, oever, oeverzone, overstroming, overstromingsgebied, voorkoopgebied, voorkooprecht, waterberging, stroomgebiedbeheerplan, wateruitvoeringsprogramma, aankoopplicht, vergoedingsplicht, oeverzoneproject, Lijst M&R INSPIRE, OGC:WFS, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • Geo.Catalog.WebService.InspireTheme: Geo.Catalog.WebService.InspireThemes.infofeatureaccessservice
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Versie type service (INSPIRE): 1.1.0
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/OGOZ/wfs?
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):