Hydrografie - Netwerk (INSPIRE geharmoniseerd) Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor Hydrografie - Netwerk (INSPIRE geharmoniseerd)

infoFeatureAccessService, Hydrografie, Hydrographic network, afwatering, rivier, stroom, waterloop, hydrografisch netwerk, Lijst M&R INSPIRE, OGC:WFS, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Versie type service (INSPIRE): 1.1.0
  • Service URL: https://inspire.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/hy-n/wfs?
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):