Raadpleegdienst voor historische cartografie Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Web Map service met historisch kaartmateriaal van het Vlaamse landsgedeelte van Belgiƫ

infoMapAccessService, OGC:WMS, Administratieve eenheden, Bodemgebruik, Landgebruik, Geografische namen, Vervoersnetwerken, Kadastrale percelen, historische kaart, Popp, kadaster, kadastraal plan, kadastraal perceel, Popp-kaart, geschiedenis, Ferraris, Ferrariskaart, landgebruik, grondgebruik, topografie, bos, bebouwing, wegen, toponym, landschap, landschapelement, Fricx, Vandermaelen, topografische kaart, buurtweg, voetweg, sentier, openbare wegen, trage wegen, genummerde weg, vervoersnetwerk, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform