WFS Oppervlaktewaterwingebieden Drinkwater Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de Oppervlaktewaterwingebieden Drinkwater

infoFeatureAccessService, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, subhydrografisch bekken, Blankaart, drinkwaterproductie, drinkwater, De Gavers, Kluizen, Kortrijk-Bossuit, leefmilieu, mestdecreet, meststof, oppervlaktewater, verontreiniging, VHA, Vlaamse Hydrografische Atlas, drinkwater, oppervlaktewater, de watergroep, nutsdiensten, waterlichamen, Lijst M&R INSPIRE, OGC:WFS, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Versie type service (INSPIRE): 1.1.0
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/OppwwinDrinkwater/wfs?
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):