WFS Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor het Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen.

infoFeatureAccessService, Administratieve eenheden, administratieve eenheid, bestuurlijke indeling, NIS-code, provincie, arrondissement, gewest, referentiebestand, provinciegrens, administratieve grens, territorium, gewestgrens, gemeenteterritorium, arrondissementsgrens, voorlopig referentiebestand bestuurlijke indelingen, administratieve indeling, gemeentegrens, gemeente, Lijst M&R INSPIRE, OGC:WFS, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Versie type service (INSPIRE): 1.1.0
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/VRBG/wfs?
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):