Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Vlaams-Brabant (definitief vastgesteld) (WMS en WFS) Webservice

Webservice gewijzigd op:
Versie webservice: 1.0

Samenvatting:

Deze dataset bevat de definitief goedgekeurde verordenende provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Vlaams-Brabant.

infoMapAccessService, infoFeatureAccessService, ruimtelijke ordening, planning, Vlaams Gewest, Provincie Vlaams-Brabant, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data

  • Geo.Catalog.WebService.InspireTheme: Geo.Catalog.WebService.InspireThemes.infomapaccessservice
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Versie type service (INSPIRE): 1.1.0 (WFS) en 1.3.0 (WMS)
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)
  • Service URL: https://geoservices.vlaamsbrabant.be/RUPs/MapServer/WMSServer?
  • Operaties: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature