WFS Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart.

infoFeatureAccessService, Habitats en biotopen, biodiversiteit, biologische waardering, biologische waarderingskaart, biotoop, biotoopinformatie, biotoopzeldzaamheid, diversiteit, ecotopen, fauna, faunistisch belangrijk gebied, habitat, habitattype, landschapselement, natuurbehoud, natuurbeleid, natuurwaarde, zeldzame diersoorten, bodembedekking, bwk, bwk2, bwk2.2, ecotoop, flora, kwetsbaarheid, landschapselementen, Natura 2000 habitat, plantensoorten, vegetatietypen, zeldzame soorten, plantengemeenschap, habitat 3260, karteringseenheid, Lijst M&R INSPIRE, OGC:WFS, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Versie type service (INSPIRE): 1.1.0
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/BWK/wfs?
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):