WMS Jacht Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Web Map Service met data over de goedgekeurde jachtterreinen en de werkingsgebieden van Wildbeheereenheden.

infoMapAccessService, OGC:WMS, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, faunabeheer, jacht, jachtdecreet, jachtgebied, jachtplan, jachtrecht, jachtrechthouder, jachtseizoen, jachtterrein, jachtvergunning, jager, natuurverwevingsgebied, jachtzone, werkingsgebied, wildbeheer, wildbeheereenheid, wildbestand, jachtrevier, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform