WFS GRB - Administratieve percelen fiscaal Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de fiscale toestand op 1 januari van de GRB administratieve percelen.

infoFeatureAccessService, administratief perceel, kadastraal perceel, perceel, kadastraal, fiscaal, adp, adpf, basiskaart, GRB, Basiskaart Vlaanderen, GRB-databank, GRB-gis, grootschalig, referentiebestand, Grootschalig Referentiebestand, kaart, percelenkaart, percelenbestand, percelenplan, capakey, perceelsidentificatie, niscode, AAPD, patrimoniumdocumentatie, kadaster, OGC:WFS, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Versie type service (INSPIRE): 1.1.0
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Adpf/wfs?
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):