WFS Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen 2019 Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe overdrachtdienst voor het Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen 2019.

infoFeatureAccessService, administratieve eenheid, bestuurlijke indeling, NIS-code, gemeente, provincie, arrondissement, gewest, referentiebestand, provinciegrens, administratieve grens, territorium, gewestgrens, gemeenteterritorium, arrondissementsgrens, voorlopig referentiebestand bestuurlijke indelingen, administratieve indeling, gemeentegrens, OGC:WFS, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Versie type service (INSPIRE): 1.1.0
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/VRBG2019/wfs?
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):