WMS Agentschap voor Natuur en Bos Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Web Map Service met data van het Agentschap voor Natuur en Bos.

infoMapAccessService, OGC:WMS, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Beschermde gebieden, Orthobeeldvorming, Bodemgebruik, Landgebruik, bos, water, strand, vegetatie, bodem, loofhout, boomgaard, weiland, akker, loofbos, naaldbos, serre, naaldboom, bodemgebruiksbestand, boomsoort, bosbeleid, boskartering, stedelijk groen, landbouwgebruiksperceel, boswijzer, bebossing, bosbestand, boswachterij, eigendomstoestand, houtvesterij