agentschap Informatie Vlaanderen WMTS service Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Web Map Tile Service van het agentschap Informatie Vlaanderen die alle data, die ontsloten worden als WMTS-laag, groepeert.

infoMapAccessService, Orthobeeldvorming, Kadastrale percelen, Vervoersnetwerken, Hydrografie, Gebouwen, Bodemgebruik, Administratieve eenheden, Landgebruik, Geografische namen, WMTS, GRB, Grootschalig ReferentieBestand, Basiskaart Vlaanderen, Orthofotomozaïek, Orthofoto, Luchtfoto, Luchtopname, Winteropname, Zomeropname, Kleinschalig, Middenschalig, Grootschalig, Historische kaart, Ferraris, Popp, Topografische kaart Vandermaelen, Fricx, Atlas der Buurtwegen, Digitaal Hoogtemodel II, Multidirectionale hillshade, Skyview factor, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform