agentschap Informatie Vlaanderen WMTS service Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Web Map Tile Service van het agentschap Informatie Vlaanderen die alle data, die ontsloten worden als WMTS-laag, groepeert.

infoMapAccessService, Orthobeeldvorming, Kadastrale percelen, Vervoersnetwerken, Hydrografie, Gebouwen, Bodemgebruik, Administratieve eenheden, Landgebruik, Geografische namen, WMTS, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform