WFS Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen

infoFeatureAccessService, afstromingsnetwerk, categorie, geklasseerde waterloop, onbevaarbare waterloop, rivier, waterloopsegment, waterweg, oppervlaktewater, waterloop, zee, zonenummer, monding, bekkennummer, stroomgebied, bevaarbare waterloop, meer, vha-zone, vlaamse hydrografische atlas, vha-waterloop, vha-waterloopsegment, stroomopwaarts, vha-waterlopennetwerk, samenvloeiing, waterloopbeheerder, bronmateriaal, vha-bekken, captatiezone, afwatering, watertoets, vlaamse hydrografische atlas - waterlopen, stroomafwaarts, hydrografie, beek, bekken, waterlichaam, netwerk, OGC:WFS, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Versie type service (INSPIRE): 1.1.0
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/VHAWaterlopen/wfs?
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):