Hydrografie Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

INSPIRE-compatibele raadpleegservice (Initial Operating Capability) met lagen uit INSPIRE Annex I thema Hydrografie (geharmoniseerde data)

infoMapAccessService, OGC:WMS, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Hydrografie, Basin, Catchment area, Drainage basin, Watercourse, River, Stream, Hydrographic network, afwateringsgebied, hydrografisch bekken, afwatering, rivier, stroom, waterloop, waterlichaam, kust, kust(strook), strand, kustbescherming, hydrografisch netwerk, hydrografie

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst kaarttoegang (infoMapAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Versie type service (INSPIRE): 1.3.0
  • Service URL: https://inspire.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/hy/wms?
  • Operaties: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
  • Gekoppelde bron(nen):