WFS Rioleringsdatabank Vlaanderen Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de rioleringsdatabank Vlaanderen

infoFeatureAccessService, Nutsdiensten en overheidsdiensten, afwatering, afvoer, afvalwater, milieuverontreiniging, waterkwaliteit, invloed van huishoudens op het milieu, afvalwaterzuivering, riolering, saneringsinfrastructuur, afvalwaterinformatiesysteem, inlaat, overnamepunt, overstort, pomp, reservoir, uitlaat, waterzuiveringsstation, waterzuiveringsinstallatie, rioleringsnetwerk, aansluiting, waterverontreiniging, waterzuivering, Lijst M&R INSPIRE, OGC:WFS, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Versie type service (INSPIRE): 1.1.0
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Rioleringsdatabank/wfs?
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):