WMS Verrijkte KruispuntBank Ondernemingen Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Web Map Service met data van een kopie van de KruispuntBank Ondernemingen verrijkt met CRAB adressen en adresposities.

infoMapAccessService, OGC:WMS, VKBO, Verrijkte KruispuntBank Ondernemingen, Vestiging, Onderneming, Vestigingseenheid, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst kaarttoegang (infoMapAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Versie type service (INSPIRE): 1.3.0
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VKBO/wms?
  • Operaties: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
  • Gekoppelde bron(nen):