WMS Universiteit Gent Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Web Map Service met data van de Universiteit Gent.

infoMapAccessService, OGC:WMS, atlas, bewoningsvorm, bodemgesteldheid, cultuurlandschap, diversiteit, ecodistrict, landbouwpraktijk, landgebruik, landschapsatlas, landschapseenheid, landschapsrelict, landschapstype, open-ruimte-gebied, percelering, structuurplan, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst kaarttoegang (infoMapAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Versie type service (INSPIRE): 1.3.0
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/UGent/wms?
  • Operaties: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
  • Gekoppelde bron(nen):