WMS Departement Ruimte Vlaanderen Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Web Map Service met data van het Departement Ruimte Vlaanderen.

infoMapAccessService, OGC:WMS, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Landgebruik, planning, ruimtelijke planning, bodembestemming, lijninfrastructuur, reservatiestrook, hoofdcode, lijninfrastructuurcode, gewestplan (toestand 01/01/2002), gewestplanbestemming, gewestplanwijziging, reservatiestroken, bodembestemmingen, topografie, topografische kaart 1/10.000 (1996) gescand (oc-pr), topokaart, ruimtelijk uitvoeringsplan, rup