WMS GIPOD Publieke Informatie Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Deze WMS geeft een overzicht van alle concreet geplande en in uitvoering zijnde werken, manifestaties en andere innames op het openbaar domein met hun bijhorende omleidingen en verwachte hinder, voor vandaag en voor de komende maand.

infoMapAccessService, OGC:WMS, Landgebruik, Nutsdiensten en overheidsdiensten, Vervoersnetwerken, GIPOD, hinder, openbaar domein, werkopdrachten, manifestaties, omleidingen, inname, contouren, iconen, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst kaarttoegang (infoMapAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Versie type service (INSPIRE): 1.3.0
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/gipodpubliek/wms?
  • Operaties: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
  • Gekoppelde bron(nen):