WFS Van nature overstroombare gebieden Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de van nature overstoombare gebieden

infoFeatureAccessService, Gebieden met natuurrisico'es, colluviale afzetting, colluviatie, alluviale afzetting historische overstroming, hydrologie, mariene afzetting, overstroombaar, poldergrond, van nature overstroombaar gebied, veengebied, waterloop, waterprobleem, overstroming, hydrografie, Lijst M&R INSPIRE, OGC:WFS, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Versie type service (INSPIRE): 1.1.0
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/NOG/wfs?
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):