Tragewegenregister Webservice

Webservice gepubliceerd op:

Samenvatting:

Het tragewegenregister bevat de geĆÆnventariseerde trage wegen in Vlaanderen. Hieronder wordt verstaan: wegen die in hoofdzaak dienen voor traag verkeer (voetgangers, fietsers en/of ruiters, evt. gecombineerd met landbouw- of dienstvoertuigen) en die openbaar gebruikt worden. De databank bevat ook niet-afgeschafte buurt- en voetwegen die niet (meer) toegankelijk zijn. De service bevat eveneens fotolocaties met hyperlink naar een terreinfoto van de locatie. De provincies ondersteunen de gemeenten proactief in het lokale beleid rond trage wegen. Ze zorgen mee voor de inventarisatie van trage wegen en voor de opmaak en de uitvoering van beleidsplannen trage wegen. De provincies beschikken daardoor over heel wat inventarissen van trage wegen. Deze inventarissen zijn opgemaakt op gemeentelijk niveau door uiteenlopende organisaties (gemeente zelf, intercommunale, regionale landschappen, Trage Wegen vzw, ...) met uiteeenlopende methodologieĆ«n. Om hiervan een Vlaamse gebiedsdekkende laag te maken, hebben de 5 provincies een gemeenschappelijke databankstructuur opgesteld. Alle gemeentelijke inventarissen worden geleidelijk 'vertaald' naar deze uniforme databankstructuur. De data worden geometrisch ook afgestemd op het Wegenregister.Dit is een samenwerking tussen de provinciale diensten mobiliteit, met technische ondersteuning door de GIS-diensten. De datalaag Trage Wegen wordt permanent aangevuld naarmate er nieuwe inventarissen omgezet worden naar de interprovinciale databankstructuur (inhoudelijk) en Wegenregister (geometrisch).

wegennet, wandelpad, fiets, fietspad, (voet)pad, atlas, Vlaams Gewest, Provincie Antwerpen, Provincie Limburg, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen, Provincie Vlaams-Brabant, trage weg, Vervoersnetwerken, infoMapAccessService

  • Categorie INSPIRE-diensten: Geo.Catalog.WebService.InspireThemes.wegennet
  • Type service (INSPIRE): Geo.Catalog.WebService.ServiceTypeText.view en download
  • Versie type service (INSPIRE): OGC WMS 1.3.0 / OGC WFS 1.0.0
  • Service URL: https://geoservices.vlaamsbrabant.be/TrageWegen/MapServer/WMSServer?
  • Operaties: WMS Endpoint, GetCapabilities, GetMap, WFS Endpoint, WFS GetCapabilities