Fietssnelwegen Webservice

Webservice gecreƫerd op:
Versie webservice: 1

Samenvatting:

Deze service bevat de trajecten van de fietssnelwegen op grondgebied van het Vlaams Gewest. Het is een bundeling van de data van de 5 provincies, waardoor de data gebiedsdekkend aangeboden wordt. De service bevat enkel de ligging (met enkele attributen zoals het F-nummer en de naam), maar geeft geen informatie over de befietsbaarheid van de trajecten. De data bevat dus zowel gerealiseerde als nog niet gerealiseerde fietssnelwegen.

infoMapAccessService, infoFeatureTypeService, fiets, fietspad, infrastructuur, verkeersinfrastructuur, Vlaams Gewest, Provincie Antwerpen, Provincie Limburg, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Vlaams-Brabant, Provincie West-Vlaanderen, OGC:WFS, OGC:WMS, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, Fietssnelwegen, Fietsostrades, Functioneel fietsen, Fietsnetwerk

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst kaarttoegang (infoMapAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Geo.Catalog.WebService.ServiceTypeText.view en download
  • Versie type service (INSPIRE):
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)
  • Service URL: https://geoservices.vlaamsbrabant.be/FSW/MapServer/WFSServer?
  • Operaties: GetCapabilities WFS, GetCapabilities WMS, WFS Endpoint, WMS Endpoint