WMS Statistische Sectoren Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Web Map Service met data van de Statistische sectoren van België, vastgesteld door Statbel - Statistiscs Belgium.

infoMapAccessService, OGC:WMS, sector, statistiek, sectorcode, statistische, Statistics Belgium, Algemene Directie Statistiek, Statbel, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform