WMS Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Web Map Service met data van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

infoMapAccessService, OGC:WMS, Landgebruik, sector, statistiek, bijzondere gebieden voor huisvesting, bouwgebied, gebieden met recht van voorkoop, verngebied, Vlaamse wooncode, voorkoopgebied, voorkooprecht, woningbouwgebied, woonvernieuwingsgebied, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst kaarttoegang (infoMapAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Versie type service (INSPIRE): 1.3.0
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VMSW/wms?
  • Operaties: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
  • Gekoppelde bron(nen):