Wijzigingen Atlas der Buurtwegen Vlaams-Brabant (WMS en WFS) Webservice

Webservice gewijzigd op:
Versie webservice: 1.0

Samenvatting:

Aslijnen van de wegen in de Atlas der Buurtwegen waar een wijzigingsdossier van toepassing is.

infoMapAccessService, infoFeatureAccessService, atlas, gemeente, gemeente, wegennet, juridische stand, Provincie Vlaams-Brabant, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst kaarttoegang (infoMapAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Versie type service (INSPIRE): 1.1.0 (WFS) en 1.3.0 (WMS)
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)
  • Service URL: https://geoservices.vlaamsbrabant.be/AtlasBuurtwegen_wijzigingen/MapServer/WMSServer?
  • Operaties: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature