Milieubewakingsvoorzieningen Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

INSPIRE-compatibele directe overdrachtdienst met objecttypes uit INSPIRE Annex III Thema Milieubewakingsvoorzieningen (geharmoniseerde data).​​ ​

infoFeatureAccessService, Milieubewakingsvoorzieningen, water, waterkwaliteit, afvalwater, oppervlaktewater, overloop, invloed op het milieu, investering voor de beheersing van milieuverontreiniging, herstel van de waterkwaliteit, waterkwaliteitsbeheer, wateranalyse, bio-monitoring, zoetwaterbiologie, macrofyt, waterbodem, ecologie van het water, ecotoxicologie, fytoplankton, fysische eigenschappen, chemische eigenschappen, meetnet(werk), milieuverontreinigingsnorm, meting milieuverontreiniging, milieukwaliteit, afvalwaterzuivering, waterzuivering, waterverontreiniging, afvalwaterkwaliteit, afvalverwerking, gecombineerd afvalwater, huishoudelijk afvalwater, industrieel afvalwater, stedelijk afvalwater, waterkringloop, regenwater, waterloop, rioolwaterverwerking, afvalwaterverwerking, koelwater, uitstoot van afvalwater, Lijst M&R INSPIRE, OGC:WFS, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Versie type service (INSPIRE): 1.1.0
  • Service URL: https://inspire.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/ef/wfs?
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):