Hydrografie Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

INSPIRE-compatibele raadpleegservice (Initial Operating Capability) met lagen die verband houden met INSPIRE Annex I thema Hydrografie

infoMapAccessService, OGC:WMS, afstromingsnetwerk, onbevaarbare waterloop, rivier, waterweg, geklasseerde waterloop, waterloopsegment, oppervlaktewater, zee, monding, stroomgebied, meer, stroomopwaarts, vha-waterlopennetwerk, samenvloeiing, oppervlaktewater-afstromingsnetwerk, waterloopbeheerder, bronmateriaal, riviermond, estuarium, delta, captatiezone, afwatering, afstroomgebied, beek, waterbeleid, deelbekken, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform