WMS Agentschap Innoveren en Ondernemen Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Web Map Service met data van het Agentschap Innoveren en Ondernemen

infoMapAccessService, OGC:WMS, Lijst M&R INSPIRE, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Faciliteiten voor productie en industrie, Landgebruik, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, brownfield, convenant, brownfieldconvenant, steunzone, bedrijf, bedrijven, bedrijventerreinen, economie, ondernemen

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst kaarttoegang (infoMapAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Versie type service (INSPIRE): 1.3.0
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VLAIO/wms?
  • Operaties: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
  • Gekoppelde bron(nen):