Atlas van de onbevaarbare waterlopen, editie 1950, Provincie Vlaams-Brabant (WMS en WFS) Webservice

Webservice gewijzigd op:
Versie webservice: 1.0

Samenvatting:

De Atlas van de onbevaarbare waterlopen is een boek met overzichts- en detailplannen die de juiste ligging weergeven van de waterlopen. Bij de atlas horen ook beschrijvende tabellen, waarin men per waterloop de naam, het nummer, de categorie, de opgemeten en de wettelijke afmetingen en een overzicht van de kunstwerken (bruggen, duikers, ...) kan vinden. Om de atlas gemakkelijker raadpleegbaar te maken, werd hij ingescand (2008) en werden de atlaspunten gedigitaliseerd.

infoMapAccessService, infoFeatureAccessService, waterloop, atlas, gemeente, gemeente, Provincie Vlaams-Brabant, Kosteloos, Metadata GDI-Vl-conform, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst kaarttoegang (infoMapAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Raadpleegdienst (View Service)
  • Versie type service (INSPIRE): 1.1.0 (WFS) en 1.3.0 (WMS)
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)
  • Service URL: https://geoservices.vlaamsbrabant.be/AtlasWaterlopen/MapServer/WMSServer?
  • Operaties: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature