Hydrografie - Fysieke wateren (INSPIRE geharmoniseerd) Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe overdrachtdienst voor Hydrografie - Fysieke wateren (INSPIRE geharmoniseerd).

infoFeatureAccessService, Hydrografie, Basin, Catchment area, Drainage basin, afwateringsgebied, hydrografisch bekken, Basin, Catchment area, Drainage basin, afwateringsgebied, hydrografisch bekken, Watercourse, River, Stream, afwatering, rivier, stroom, waterloop, waterlichaam, kust, kust(strook), strand, kustbescherming, Lijst M&R INSPIRE, OGC:WFS, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Versie type service (INSPIRE): 1.1.0
  • Service URL: https://inspire.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/hy-p/wfs?
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject
  • Gekoppelde bron(nen):