WFS Steunzones Webservice

Webservice gewijzigd op:

Samenvatting:

Directe downloadservice voor de Steunzones

infoFeatureAccessService, Faciliteiten voor productie en industrie, steunzone, bedrijf, bedrijven, Lijst M&R INSPIRE, OGC:WFS, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • Categorie INSPIRE-diensten: Dienst objecttoegang (infoFeatureAccessService)
  • Type service (INSPIRE): Downloaddienst (Download Service)
  • Versie type service (INSPIRE): 1.1.0
  • Service URL: https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Steunzones/wfs?
  • Operaties: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature, GetGmlObject