Authentieke geografische gegevensbron

Een authentieke geografische gegevensbron is een op elektronische wijze bijgehouden verzameling van geografische gegevens die als de meest volledige en kwalitatief hoogstaande door de Vlaamse Regering erkend is, en die nuttig of noodzakelijk is in het kader van het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.
Een authentieke geografische gegevensbron

  • biedt kwaliteitsgaranties in verband met actualiteit, nauwkeurigheid en volledigheid;
  • is beschreven aan de hand van metadata die conform zijn aan het GDI-Vlaanderen metadataprofiel;
  • is raadpleegbaar via een raadpleegdienst;
  • is overdraagbaar via overdrachtdienst (downloaddienst);
    is geharmoniseerd overeenkomstig de voorschriften opgelegd door de stuurgroep GDI-Vlaanderen.

Voorbeeld: het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand) werd op 1 juni 2011 erkend als een authentieke geografische gegevensbron.

Meer info: 
GDI-decreet
EGOV-decreet