DHM (Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen)

Tussen 2001 en 2004 voerde het AGIV, in samenwerking met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling WL, en VMM, afdeling Water, een grootschalig digitaal hoogtemodel (DHM) voor Vlaanderen (DHMV-I) uit. De hoogte-informatie is beschikbaar onder verschillende producten bij het AGIV.

In 2013 is het AGIV gestart met de aanmaak van een nieuwe versie van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHM2).