Geopunt bundelt alle Vlaamse geodata

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen
news item image

Op de AGIV-Trefdag op 28 november 2013 werd www.geopunt.be gelanceerd. Als uniek geoportaal bundelt Geopunt alle mogelijke beschikbare geografische informatie voor burger, bedrijf en overheid. Het laagdrempelig gebruik van geografische informatie staat hierbij centraal, door het online samenbrengen van geografische gegevens over Vlaanderen op een slimme en gebruiksvriendelijke manier.

De officiële voorstelling van Geopunt vond gisteren plaats op de AGIV-Trefdag in Gent, waar meer dan 1.800 aanwezigen waren.

“Geopunt heeft meteen een flinke primeur door de zeer recent afgewerkte ‘basiskaart’ toegankelijk te maken voor elke burger in Vlaanderen. Wie deze erg gedetailleerde kaart online raadpleegt op Geopunt, vindt behalve luchtfoto’s vooral betrouwbare en actuele informatie over percelen, gebouwen, adressen, wegen, waterlopen. De nauwkeurigheid van die informatie gaat véél verder dat wat de burger nu kent onder de vorm van een stafkaart, commerciële initiatieven, of bv. het kadasterplan. Naast de Vlaamse overheden is de nutsector, die dit mee mogelijk maakte door middel van cofinanciering, de belangrijkste gebruikers van de basiskaart voor het nauwkeurig positioneren van hun kabels en leidingen”, aldus minister-president Peeters.

Direct navigeren naar POI’s

De Vlaamse authentieke bron voor adressen, het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB), werd samen met een aanbod van publieke en private points of interest (POI’s) geïntegreerd in een globale zoekfunctie op de website. In de zoekbalk op de website www.geopunt.be kan elke gebruiker een point of interest (kinderopvang, school, ziekenhuis …) selecteren, en vervolgens navigeren naar de gewenste locatie op de kaart. De bezoeker kan op de website ook een globaal overzicht opvragen, waarmee hij of zij een overzicht krijgt van de spreiding van verschillende POI’s en het aanbod van deze POI’s in zijn of haar directe omgeving.

Gedigitaliseerde historische kaarten

Via Geopunt krijgt de Vlaamse burger voor het eerst toegang tot historisch én digitaal kaartmateriaal. Het gaat om luchtfoto-opnames van de afgelopen 20 jaar, topografische en kadastrale kaarten uit de 18e en 19e eeuw. Zo kan de historische evolutie onderzocht worden van het bodemgebruik, of kan simpelweg gekeken worden hoe je perceel of woning eruit zag in het verleden.

Routebeschrijving en wegenwerkeninfo

Geopunt zal ook informatie ontsluiten over wegenwerken en andere innames van het openbare domein. Tegen april 2014 zal deze informatie geïntegreerd worden met de routebeschrijving. Zo zal Geopunt de eerste website zijn die het mogelijk maakt om een routebeschrijving op te vragen die rekening houdt met eventuele wegwerkzaamheden op je reisroute.

Fun voor applicatieontwikkelaars

Het merendeel van de geografische gegevens op Geopunt zijn ook beschikbaar als webservices. Dit verlaagt de drempel voor applicatieontwikkelaars binnen bedrijven en openbare besturen, om deze diensten zo in hun eigen toepassingen te integreren. Mobiele en bedrijfstoepassingen kunnen snel en tegen een lage kost ontwikkeld worden op basis van het elektronisch geografisch dienstenaanbod van de Vlaamse overheid.

Verdere uitbouw

De lancering van Geopunt vandaag is slechts een begin. In de loop van 2014 zal het portaal verder verrijkt worden met data, maatschappelijk relevante apps en integratiemogelijkheden (bv. MyMaps, MiniMaps, online geocoderen) zodat bedrijven, besturen en burgers Geopunt als waardevol instrument kunnen gebruiken in hun dagelijkse activiteiten.

Minister-president Kris Peeters: “De lancering van deze gloednieuwe Geopunt-site sluit nauw aan bij de doelstellingen van Vlaanderen In Actie (VIA), waarbij onder meer wordt gestreefd naar een gericht innovatiebeleid. De lancering van deze site toont aan dat de Vlaamse overheid niet alleen innovatie stimuleert, maar er ook actief in participeert. Geopunt is een innovatieve website die een maatschappelijk en economisch hefboomeffect kan genereren, waardoor er ook realisaties kunnen volgen in andere beleidsdomeinen. Geopunt kan dan ook terecht een innovatieknooppunt worden genoemd.”


De lancering van Geopunt werd onder meer opgepikt door deredactie.be en nieuwsblad.be. Het simulatiefilmpje vind je op deze link.