Geomobiel maakt scholieren warm voor de geografische sector

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen

Het AGIV werkt mee aan het project Geomobiel. Scholieren in de derde graad van het secundair onderwijs maken via Geomobiel kennis met de geografische sector. Op die manier wil men meer studenten laten kiezen voor een geo-opleiding.


Voor verdere ontplooiing van de geosector is er immers nood aan afgestudeerden in die richting. De onbekendheid van de sector bij scholieren is één van de voornaamste oorzaken van het tekort aan arbeidskrachten met het gewenste profiel.

Gezamenlijk project

Geomobiel is een gezamenlijk project van de VUB, UGent en de KULeuven in samenwerking met het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) en de sectorfederatie voor de technologische industrie in België (Agoria).

STEM-actieplan

Het project krijgt ook financiële ondersteuning van minister-president Kris Peeters binnen het STEM-actieplan (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Minister-president Kris Peeters is ook bevoegd voor economie. Hij ondersteunt zo projecten die “de brug slaan” tussen het onderwijs en de bedrijfswereld in Vlaanderen.

19 brugprojecten

In totaal gaat het om 19 projecten die 50.000 à 70.000 personen bereiken. In de eerste plaats scholieren en studenten, maar ook leerkrachten, ouders en ondernemers. Het project Geomobiel is een van de 19 goedgekeurde brugprojecten.

Meer info?

Meer info vind je op onderstaande links.

Meer info over het STEM-actieplan.
De bijhorende persmededeling.
Meer info over Geomobiel: http://cartogis.ugent.be/geomobiel/index.php?page=home