Nieuwe kaarttoepassingen en andere nieuwigheden in Geopunt

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen
Geopunt logo

De nieuwe kaarttoepassing "Vrije tijd" is beschikbaar in Geopunt. Verder zijn ook enkele bestaande kaarttoepassingen aangepast.

Nieuwe kaarttoepassing “Vrije Tijd” 

‘Vrije tijd’ is één van de nieuwe kaarttoepassingen die zich focussen op informatie weergeven rond een thema in de buurt van een plaats. Deze kaarttoepassing groepeert kaarten en interessante plaatsen die allen betrekking hebben op vrije tijdsbesteding in Vlaanderen: sportaccommodaties, toeristische accommodaties en centra, bibliotheken, natuur, en aangevuld met kaarten van openbaar vervoer en parkeergelegenheid. Net zoals bij andere kaarttoepassingen kan je een adres, perceel of interessante plaats opzoeken. 

Kaarttoepassingen toegankelijk via “Kaarten en plaatsen” venster 

De verschillende kaarttoepassingen zijn nu ook toegankelijk via het Kaarten en plaatsen venster. Bijvoorbeeld onder de groepering van kaarten ‘Mobiliteit’ vind je de kaarttoepassing ‘Hinder in kaart’ terug, onder het thema ‘hoogte’ vind je de kaarttoepassing ‘Hoogtekaart’, bij ‘Bouwen en wonen’ de kaarttoepassingen ‘Wonen en leven, ‘Bouwen’, ‘Vrije tijd’, ‘Recht van voorkoop’, …. Klik op de naam van de kaarttoepassing om ze te activeren. 

Aanpassingen bestaande kaarttoepassingen 

De “Bouwen” kaarttoepassing werd verbeterd. Zo kan je het recht van voorkoop voor je perceel opvragen waarbij je naar de kaarttoepassing “Recht van voorkoop” gaat. Ook werden de kaarten “Inventaris bouwkundig erfgoed –gehelen en –relicten” toegevoegd aan de beschikbare kaarten in deze toepassing. In de kaarttoepassing “Vergelijk kaarten” kan je nu ook zoeken naar een interessante plaats zoals een school, een ziekenhuis, een sportaccommodatie, … of de volledige kaart tonen bovenop de achtergrond kaart. 

De Kaarttoepassing “Waterlopen” via parameter “APP=VHA” aanspreekbaar 

De kaarttoepassing bevat VHA-basislaag kaarten, kaarten met grenzen en een hoogtekaart. Voor meer info over aanspreken van kaarttoepassingen via een parameter, zie de afzonderlijke handleiding ‘Gebruik van parameters bij Geopunt-kaarttoepassingen’ Deze kaarttoepassing is niet toegankelijk via het uitklapbare paneel links, maar wel via de Geopunt-catalogus. 

Meer nieuwigheden! 

Informatie over alle nieuwigheden kunnen nagelezen worden op Geopunt > Over Geopunt > Nieuwigheden > December 2014