Update dataset 'Grenzen van Polders en Wateringen’

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen

Het AGIV stelt een nieuwe versie van de datasets ‘Grenzen van Polders’ en ‘Grenzen van Wateringen’ ter beschikking. Deze informatie is afkomstig van de Vlaamse Milieumaatschappij.

De datasetgroep ‘Grenzen van Polders en Wateringen’ bestaat uit 2 datasets: de ‘Grenzen van Polders’ en de ‘Grenzen van Wateringen’. Meer informatie kan gevonden worden in de Geopunt Catalogus. 

Deze versie van de ‘Grenzen van Polders’ bevat volgende wijzigingen:

  • Aanpassing adres Polder Bethoostersche Broeken 
  • Aanpassing adres Polder van Muisbroek
  • Aanpassing adres Zwarte Sluispolder
  • Aanpassing adres Polder tussen Schelde en Durme 
De versie van de ‘Grenzen van Wateringen’ bevat volgende wijzigingen:
  • Opheffing Watering de Gaverbeek (W3.01) volgens het Besluit van de Vlaamse regering van 26 september 2014 (BS 4 november 2014)
  • Ontstaan Watering van de acht beken (W2.61) volgens het Besluit van de Vlaamse regering van 10 januari 2014 (BS 11 februari 2014): fusie van Watering der Twee Leyen (W2.32), Watering van Zichem (W2.27) en Watering der Middelbeek (W2.36). 
De informatie van de ‘Grenzen van Polders en Wateringen’ kan kosteloos hergebruikt (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) in overeenstemming met de Vlaamse Gratis Open Data licentie v1.0. (klik hier voor meer informatie). Het betreft openbare informatie en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. 

Bekijken 

Je kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart, Thema’s > Grenzen > Polders en Wateringen. 

Web-services 

De gegevens van de datasets zijn beschikbaar via de raadpleegdienst, WMS Vlaamse Milieumaatschappij (http://geo.agiv.be/ogc/wms/product/VMM?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms) en WMS Administratieve eenheden (http://geo.agiv.be/inspire/wms/Administratieve_Eenheden?request=getcapabilities&service=wms&version=1.3.0). 

Meer informatie is te vinden op de website

Downloaden 

Dit product wordt zowel via de AGIV-downloadtoepassing (onder de categorie ‘Binnenwateren’ en ‘Grenzen’ en via de Geopunt-Catalogus gratis en zonder registratie te beschikking gesteld. Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.