Update: Referentielijst beheerders

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen
FIG_referentielijst

Het AGIV stelt een nieuwe versie van de Referentielijst beheerders ter beschikking. Deze informatie is afkomstig van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen.

De ‘Referentielijst beheerders’ geeft het overzicht van de organisaties die geografische objecten in Vlaanderen beheren. De lijst bevat ten minste alle beheerders van wegen en waterlopen, maar kan uitgebreid worden met andere beheerders.

Een beheerder is een ‘organisatie’ die het beheer van een geografisch object uitvoert, heeft uitgevoerd of zal uitvoeren. In de meeste gevallen is dit een openbare instantie, maar ad hoc kunnen ook privébedrijven (rechtspersonen) in deze lijst opgenomen worden.

Meer informatie is te vinden in de Geopunt-catalogus.

Wat is nieuw?

De Watering van de Gaverbeek werd gearchiveerd volgens het besluit van de Vlaamse regering van 26 september 2014 (BS 4 november 2014).

Downloaden

Dit product wordt via de AGIV-downloadtoepassing (onder de categorieën ‘Binnenwateren’ en ‘Vervoer’) en via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

De referentielijst is beschikbaar in twee formaten: dBASE en XML.