Bijgewerkte versie Vlaams Wegenregister klaar

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen
zicht op hellende kasseiweg in heuvelachtig landschap

Het AGIV stelt een bijgewerkte versie van het Vlaams Wegenregister ter beschikking.
Dit middenschalig bestand werd op vraag van de stuurgroep GDI-Vlaanderen, in samenwerking met andere overheidspartners ontwikkeld en kan uitgroeien tot een nieuwe authentieke geografische gegevensbron.

Wat?

Het Wegenregister is een middenschalig referentiebestand dat informatie bevat over alle openbaar toegankelijke wegen in Vlaanderen en Brussel. De wegsegmenten en hun bijhorende attributen zijn afkomstig uit drie basisbestanden: het wegenbestand van het NGI (2011), de wegverbindingen uit het GRB (2012) en de straatnaaminformatie uit het CRAB (2012). 

Het AGIV  heeft voor alle Vlaamse gemeenten de meest recente weg-gerelateerde informatie uit het GRB (GRB-bijhouding) en het CRAB (decentraal beheer via transactionele webservices) in de loop van 2015 overgezet naar het wegenregister Daarnaast hebben de gemeenten Antwerpen, Beveren, Gent, Haacht, Holsbeek, Londerzeel en Nevele de bestaande data van het wegenregister op hun grondgebied aangevuld en gecorrigeerd indien nodig. 

Gebruik van het wegenregister

Download het Wegenregister via de downloadtoepassing. Een beschrijving van de verschillende entiteiten en attributen in het Wegenregister vind je terug in de objectencatalogus.

De aangeboden wegsegmenten dragen naast statische attributen (bv. status, wegcategorie, ...) ook dynamisch gesegmenteerde attributen (aantal rijstroken, wegbreedte, wegverharding). Door bepaalde weggerelateerde informatie dynamisch toe te kennen worden de wegsegmentidentificatoren zo stabiel mogelijk gehouden.

Het Wegenregister wordt in eerste instantie ter beschikking gesteld aan:

  • deelnemers GDI-Vlaanderen;
  • netbeheerders;
  • Belgisch openbaar lichaam niet-deelnemer;
  • niet-Belgisch lichaam niet-deelnemer.
Bij het gebruik van de data geldt volgende bronvermeldingsplicht: ©NGI/AGIV.

De data van het Wegenregister worden aangeboden worden via een WebMapService (WMS):  http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/Wegenregister/wms

Deze WMS is ook toegevoegd aan Geopunt. De data van het Wegenregister raadpleeg je onder het thema ‘Mobiliteit’, categorie ‘Transport over land’ en vervolgens de dataset ‘Wegen’. De laag ‘Volledig wegennet’ toont het volledige Wegenregister. Hou er rekening mee dat de weergave afhankelijk is van het schaalniveau waarmee je werkt binnen Geopunt. De hoofdwegen worden altijd getoond. Om kleinere wegen te raadplegen, moet je meer inzoomen.  

Naast het volledige wegennet is het ook mogelijk om de verschillende types wegen afzonderlijk toe te voegen aan Geopunt. 

Vervolgtraject

Het Wegenregister is nu nog een op zich staand product maar zal in de komende jaren meer en meer deel gaan uitmaken van het stelsel van authentieke geografische gegevensbronnen: de basisregisters. Om het Wegenregister up-to-date te houden zullen de andere basisregisters hun informatie over wegen in het Wegenregister moeten bijhouden. Om dit te kunnen doen gaat er binnen AGIV een project van start dat ervoor zorgt dat alle wegeninformatie op slechts één plek terechtkomen: in het Wegenregister. 

Vragen?

Heb je nog een vraag? Mogelijks werd die reeds gesteld. Bekijk daarom eerst de lijst met veel gestelde vragen en antwoorden (FAQ).