Rapport over kosten-batenanalyse project basisregistraties gepubliceerd

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen
foto van iemand die een rapport bekijkt

Het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal wil de Vlaamse overheid transformeren tot een informatiegedreven overheid. Om die doelstelling te realiseren wordt gewerkt rond strategische bouwstenen zoals de Vlaamse Basisregisters. In deze registers worden basisgegevens gemeenschappelijk bijgehouden in één databank. Op die manier hoeven overheidsinstanties niet langer afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar dezelfde of gelijkaardige informatie in te zamelen. Zo spitsen zich toe op hun kerntaken en verrijken de basisregisters voor eigen doeleinden met eigen data.

Wat vind je in het rapport?

In het gepubliceerde rapport wordt onderzocht in welke mate het opzetten van centrale basisregisters door het toevoegen en linken van data in verband met gebouw, adres, wegen en perceelinformatie bijdraagt tot een verbetering van de dienstverlening van de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Vlaanderen Radicaal Digitaal

In het regeerakkoord 2014-2019 maakt de Vlaamse regering een duidelijke keuze. Met het initiatief Vlaanderen Radicaal Digitaal maakt de Vlaamse Regering een duidelijke keuze voor een informatiegedreven overheid die toonaangevend is in Europa. Het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal wil de Vlaamse overheid transformeren tot een integraal informatiegedreven overheid. Databanken vormen de ruggengraat van deze overheid. Data en informatie zijn daarbij de belangrijkste grondstof waarover de overheid beschikt.