Aangifte voor GRB-heffingen heffingsjaar 2016

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen
Figuur_GRB-product

Conform artikel 32 van het decreet van 16 april 2004 houdende het GRB moeten de netbeheerders die exploiteerbaar aanwezig zijn in de projectzones waar een product beschikbaar is, uiterlijk op 31 december 2016 een aangifte aan het Informatie Vlaanderen bezorgen.

Sinds 2013 zijn alle projectzones afgewerkt en beschikbaar als GRB-product, raadpleeg hier de lijst van bestaande GRB-producten 2005-2013.

In heffingsjaar 2016 wordt voor alle projectzones een bijhoudingsheffing aangerekend.

Indien de situatie van een netbeheerder op einde van het jaar 2016 gewijzigd is ten opzichte van het jaar 2015 (wijziging in aanwezigheid, verbruiksmeters en/of trajectlengte), dient de netbeheerder de nieuwe situatie in het aangifteformulier van 2016 weer te geven. Netbeheerders waarbij de situatie niet gewijzigd is, hoeven geen nieuwe aangifte in te dienen.

De documenten voor de aangifte staan op onze website. daar vind je ook de procedure voor de aangifte en het contourenbestand.

De GRB-producten kunnen geraadpleegd worden via het geoportaal http://www.geopunt.be/ thema basiskaart of besteld via http://download.agiv.be/ .

Algemene informatie over het GRB kun je terugvinden op de deze webpagina.

Heeft u nog vragen in verband met de heffing voor het GRB, aarzel dan niet ons te contacteren op volgend adres: grb.heffingen@agiv.be .