Ruwe data DHMV als open data beschikbaar via de beeldverwerkingsketen

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen

In navolging van de standaardproducten van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen I en II worden nu ook de ruwe data (puntenwolken) via de Beeldverwerkingsketen toegankelijk gesteld voor hergebruik.

Informatie Vlaanderen besliste om de specifieke brondata die in het kader van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHMV) zijn ingewonnen via de Beeldverwerkingsketen (BVK) open te stellen. Volledig volgens de principes van digitale dienstverlening, wordt de ruwe data van beide opnamen ter beschikking gesteld via het open data portaal van de Beeldverwerkingsketen het "BVK OpenData portaal". De data zijn de ruwe LiDAR puntenwolken van de vliegcampagnes DHMV I en DHMV II. 

Zowel de Beeldverwerkingsketen als het Hoogtemodel Vlaanderen vormen bouwstenen voor Vlaanderen Radicaal Digitaal. 

Het “BVK OpenData portaal” is het portaal waarlangs een gebruiker na registratie op laagdrempelige manier snel tot bij de betrokken ruwe LiDAR data komt en deze ook via eenvoudig klikken kan overhalen. 

In het voorjaar 2017 voorzien we een infosessie rond deze puntenwolken. We houden je hiervan op de hoogte.
Een aantal producten of diensten zoals de zonnekaart (VEA) en kleine landschapselementen Vlaanderen (Departement Landbouw en Visserij) zullen in 2017 ook toegankelijk worden gesteld voor het brede publiek. 

Informatie Vlaanderen staat open om aan de hand van de hogervermelde bouwstenen, en in dit geval de puntenwolken nieuwe ontwikkelingen te realiseren en de nodige ondersteuning te bieden. 

Meer info over: