Workshop in Dublin over metadata groot succes

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen
Artistieke voorstelling van metadata

Informatie Vlaanderen organiseerde samen met Open Geospatial Consortium (OGC) een workshop in Dublin. We gingen na hoe we verschillende metadata initiatieven en standaarden dichter bij elkaar kunnen brengen.

We bekeken tijdens de workshop hoe we de geografische en e-government-gerelateerde (open) datasets kunnen ontsluiten op éénzelfde manier met gebruik van geïntegreerde standaarden. We gingen na wat al bestaat,  hoe daar gebruik van wordt gemaakt en welke stappen er moeten gezet worden richting integratie. Dit moet resulteren in een overzicht van leemtes, mogelijke oplossingen en initiatieven om de samenwerking tussen de betrokkenen partijen te verbeteren.

Naast de Europese commissie (JRC) namen er ook belangrijke sprekers deel uit de Verenigde Staten (FGDC) en Nederland (GeoNovum). Er werden ook presentaties gegeven door medewerkers van de bedrijven ESRI, ISO en Google. Het Open TransportNetwork (OTN) en de Voorstudie metadata werden er gepresenteerd. Dit zijn beiden initiatieven van Informatie Vlaanderen.

Groot succes

De workshop was een groot succes. Er waren 50 personen aanwezig en 20 deelnemers uit Europa, de Verenigde Staten, Azië en Australië namen online deel. Er was veel interesse voor de vergelijkende metadatastudie van Informatie Vlaanderen en de resultaten uit het Open Transportnetwerk (OTN). Er werd ook unaniem beslist om dit ad hoc initiatief te bestendigen en nog dergelijke workshops te organiseren. 

Resultaten voorstellen op W3C-congres

Informatie Vlaanderen maakt sinds haar oprichting deel uit van de twee belangrijke standaardisatie organisaties voor het Internet. W3C (Het World Wide Web consortium) en zijn tegenhanger voor geografische informatie, Geospatial. Informatie Vlaanderen werkt binnen het Europese onderzoeksproject OTN (Open Transport Net) nauw met beide organisaties samen. 

Intussen vroeg het World Wide Web consortium (W3C) informatie Vlaanderen om de resultaten van de workshop voor te stellen op het eerstkomende W3C-congres. Op die manier wordt nu al aangegeven dat er een grote bereidheid is tot onderlinge samenwerking tussen W3C, Geospatial en Informatie Vlaanderen.