Oproep softwareleveranciers GIPOD-toepassing

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen
Aandacht - aandacht! Man met toeter

Het samenwerkingsverband GIS Vlaams-Brabant zoekt voor haar jaarlijkse studiedag praktijkvoorbeelden uit een gemeente.

Op 26 mei organiseert het samenwerkingsverband GIS Vlaams-Brabant haar jaarlijkse studiedag. Naar aanleiding van de nakende verplichting rond GIPOD vanaf augustus 2016 zouden we het interessant vinden om naast de toelichting van het Agentschap Informatie Vlaanderen en een praktijkvoorbeeld uit een gemeente, beide in het plenaire gedeelte in de voormiddag, ook softwareleveranciers de mogelijkheid te geven om hun GIPOD-toepassing voor te stellen. Aan de hand van een workshop kan u in de namiddag uw product voorstellen aan de ingeschrevenen. Enkel de leveranciers met de 4 meeste inschrijvingen komen aan bod.

Indien u als softwareleverancier geïnteresseerd bent om een workshop over GIPOD te geven, contacteer ons dan op volgend e-mail adres: gis.provincie@vlaamsbrabant.be