DHMV II - nieuwe standaardproducten : DTM 25m en 100m

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen

Voor het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II zijn terreinmodel (DTM), grondresolutie van 25m en 100m beschikbaar als gratis open data.

Het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHMV) is de verzamelnaam voor alle gebiedsdekkende hoogtegegevens van Vlaanderen waarover Informatie Vlaanderen beschikt. Er zijn twee versies: het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen I dat tussen 2001 en 2004 werd gerealiseerd en het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II.

Voor het DHMV II zijn er nieuwe standaardproducten voor het volledige grondgebied beschikbaar als gratis open data.  Het betreft een terreinmodel (DTM) met een grondresolutie van 25m en 100m. Het DTM omvat enkel de punten op het maaiveld.

Op onze website vind je meer informatie over deze producten.