Release KLIP versie 2.6

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen
KLIP_TOP

Vandaag donderdag 24 augustus rolden we het KLIP 2.6 uit in de productieomgeving.

Aandachtspunten 


• We wijzigen de url van de applicatie naar https://klip.vlaanderen.be. We blijven de oude url (https://klip.agiv.be) wel nog ondersteunen. 

• Het IP-adres van de applicatie wijzigt naar 13.69.26.42. Dit is enkel belangrijk voor organisaties waar het KLIP als applicatie moet worden toegelaten in een firewall.

Wat zijn de belangrijkste speerpunten van deze release? 

• Introductie van IMKL 2.3: we breidden het IMKL-schema uit met onder meer de toevoeging van beschermde gebieden en uitbreidingen voor thermische leidingnetten. Alle info over IMKL 2.3 vind je terug op deze pagina

• We fiksten een aantal bugs en volgen de INSPIRE 4.0 schema’s. 

• Om de overgang naar IMKL 2.3 beter te ondersteunen, maakten we de validatie van IMKL-pakketten sneller en is de IMKL-testpagina ook aan te roepen via de API. Op die manier verlopen bulktesten van IMKL-pakketten efficiënter. 

• We beperkten de oppervlakte van de planaanvraagzone tot 100.000 m². 

• We pasten het KLIP-platform technisch aan om met verschillende prijzen voor planaanvragen om te gaan. 

• Op basis van de grootte van de planaanvraagzone (drempelwaarde ligt op 200m²) kunnen we een andere prijs aanrekenen. Ook het bestellen van IMKL-vectordata kan betalend worden. Momenteel doorlopen we het juridische traject voor het invoeren van deze prijsdiversificatie. Er volgt een aparte communicatie van zodra er meer informatie beschikbaar is. 

 • We stellen een nieuwe versie van de offline viewer (v2.0.1) ter beschikking die compatibel is met IMKL 2.3 De volledige release notes vind je terug via deze link

Nog vragen? 

Bij vragen of problemen neem je contact op met de Helpdesk Informatie Vlaanderen.