Watertoetskaart Overstromingsgevoelige gebieden 2017 nu beschikbaar

- toegevoegd door Informatie Vlaanderen
watertoest

Informatie Vlaanderen biedt de nieuwe versie van de Watertoetskaart met de Overstromingsgevoelige gebieden aan. Deze kaart, afkomstig van de Vlaamse Milieumaatschappij, trad in werking op 1 juli 2017. Dit product wordt via de downloadtoepassing ter beschikking gesteld van de gebruikers.

De Watertoetskaart van de overstromingsgevoelige gebieden toont de effectief en de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen. Vergunningverleners gebruiken deze kaart om de watertoets toe te passen, notarissen en makelaars voor de informatieplicht bij de verkoop of verhuur van vastgoed in overstromingsgevoelig gebied. 

Op 1 juli 2017 trad een aanpassing aan het uitvoeringsbesluit rond de toepassing van de watertoets in werking. De aanpassingen aan het besluit werden door de Vlaamse Regering op 29 mei 2017 goedgekeurd. De kaart met de overstromingsgevoelige gebieden werd in het kader van dit besluit geactualiseerd. De dataset heeft de melding ‘correctie’ meegekregen omdat begin juli nog een aantal correcties aan de gegevens van de dataset zijn doorgevoerd. Deze versie bevat vector gegevens en is beschikbaar in twee uitwisselingsformaten: GML en Shapefile. 

De vorige versies van de kaarten (overstromingsgevoelige gebieden 2006, 2011 en 2014) blijven ter beschikking ten behoeve van lopende vergunningsaanvragen die respectievelijk werden ingediend voor 1 maart 2012, voor 1 september 2014 en voor 1 juli 2017. De inhoudelijke beschrijving van alle watertoetskaarten is terug te vinden op de website www.watertoets.be

Meer informatie is te vinden in de Geopunt-catalogus

Bekijken

Je kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart, Thema’s > Natuur en Milieu > Water.  

Downloaden

Deze data wordt zowel via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Binnenwateren’, ‘Milieu’ en ‘Planning, kadaster’) als via de Geopunt-catalogus ter beschikking gesteld. 

Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie voor gratis hergebruik van toepassing. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder kan de gegevens inzien. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.